نقاشی ماشین

از جمله کارهای تخصصی پس از آسیب دیدگی بدنه خودرو بر روی آن انجام می‌گیرد، می‌توان به بتونه کاری بدنه خودرو و سپس نقاشی آن اشاره نمود. دقت داشته باشید که تجربه بالای تعمیرکار خود را جهت انجام این گونه کارهای تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. چرا که تنها با مهارت و تجربه می‌توان خودرو را مانند روز اول سالم و سلامت نمود.

توجه داشته باشید که از بتونه کاری بدنه خودرو در جهت از بین بردن پستی و بلندی شکستگی و آسیب پذیری‌های ایجاد شده در حین تصادفات، به عنوان پیش زمینه‌ای جهت نقاشی پس از آن استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که اصطلاح صافکاری با رنگ همان نقاشی خودرو می‌باشند. اما شما زمانی می‌توانید به انجام آن اقدام کنید که سطح زیرین تمام نقص‌ها و آسیب دیدگی‌ها تعمیر شده باشد. 

امداد وی آی پی