نگران خودروی تصادفی خود نباشید. بغیر از خدمات مکانیکی ، در صورتی که خودرو شما دچار سانحه و آسیب دیدگی بدنه گردید، در مرکز خدمات حرفه ای برای احیای اتومبیل شما از صفر تا صد ارائه میگردد صافکاری بدون رنگ  PDR و نقاشی جزء خدمات اصلی مرکز میباشد به طوری که خودرو مانند شرایط قبل از تصادف را پیدا کند و حتی در صورت درخواست شما خدمات احیای رنگ ، پولیش ، نانو سرامیک بدنه ، صفرشویی کامل خودرو ارائه میگردد. بنابراین با آرزوی سلامت در سفر برای شما وخودرویتان، در صورت برزو تصادف، میتوانید از خدمات صفر تا صد خودروهای تصادفی این مرکز بهره مند شوید.

امداد وی آی پی

نقاشی خودرو

امداد وی آی پی

PDR خودرو

امداد وی آی پی

صافکاری خودرو

امداد وی آی پی

نانو سرامیک خودرو

صافکاری و نقاشی

احیای رنگ و پولیش

امداد وی آی پی

لیسه گیری خودرو

امداد وی آی پی

دیتیلینگ و صفر شویی خودرو